این تحقیق به بررسی حجاب در قبل از اسلام می پردازد. این تحقیق به طور کامل و در قالب فرمت ورد ارائه گردیده است.  با توجه به کیفیت بالای مطالب می توان از این تحقیق در سمینارهای کلاسی و پروژه کارشناسی و ارشد استفاده نمود. در ادامه مقدمه و چکیده این تحقیق آورده می شود.
مقدمه اطلاع تاریخی ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره همه مللی که قبل از اسلامبوده اند اظهارنظر کنیم. قدر مسلم اینست که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجابوجود داشته است. تا آنجا که من در کتابهای مربوطه خوانده ام در ایران باستان و درمیان قوم یهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون اسلام آمده سختتر بوده است. اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله اسلام در عرب پیداشده است. چکیده در زمان زردشت زنان منزلتی عالی داشتند، با کمال آزادی و با روی گشادهدر میان مردم آمد و شد می کردند... ". آنگاه چنین می گوید: " پس از داریوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمدو شد در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند ولی در مورد زنان دیگر، گوشه نشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفته رفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعیشانرا فرا گرفت، و این امر خود مبنای پرده پوشی در میان مسلمانان به شمار می رود.زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار ازخانه بیرون بیایند، و هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان آمیزشکنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر با برادرشان باشد ببینند. درنقشهائی که از ایران باستان بر جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود و نامی از ایشانبه نظر نمی رسد... ".
چنانکه ملاحظه می فرمائید حجاب سخت و شدیدی در ایرانباستان حکمفرما بوده، حتی پدران و برادران نسبت به زن شوهردار نامحرم شمرده می شدهاند. به عقیده ویل دورانت مقررات شدیدی که طبق رسوم و آئین کهن مجوسی درباره زنحائض اجرا می شده که در اتاقی محبوس بوده، همه از او در مدت عادت زنانگی دوری می جسته اند و از معاشرت با او پرهیز داشته اند که این موضوعسبب اصلی، پیدا شدن حجاب در ایرانباستان بوده است. در میان یهودیان نیز چنین مقرراتی درباره زن حائض اجرا می شدهاست. [2]" داشتن متعه بلامانع بود. این متعه ها مانند معشوقه های یونانی آزاد بودندکه در میان مردم ظاهر و در ضیافت مردان حاضر شوند، اما زنان قانونی معمولا دراندرون خانه نگهداری می شدند. این رسم دیرین ایرانی به اسلام منتقل شد ".
برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید.
پروژه پوشش زنان
 
پوشش زنان
 
پوشش زنان قبل از اسلام
 
تاریخچه حجاب
 
حجاب زنان یهود
 
پوشش زنان در ایران باستان
 
پوشش زنان در دوره ساسانیان
 
پوشش زنان در زمان هخامنشیان
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?