جزوه تایپ شده و با کیفیت بالا در زمینه اوتمکانیک در دو فایل جداگانه برای دانلود آماده شده است 
مهندس فروغی فر کارشناس ارشد مهندسی مکانیک خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان مشغول به تدریس
 دروس مکانیک خوردرو کارگاه اتومکانیک هستند 
اتومکانیک
 
مهندسی مکانیک
 
مکانیک خودرو
 
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 
مهندس فروغی فر
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?