درس کنترل اتوماتیک درس مشترک بین مهندسی برق و مکانیک میباشد . که در دوره کارشناسی تدریس میشود. جزوه بسیار باکیفیت دکتر حامدی که هم برای کنکور و هم برای ترم درسی مناسب میباشد در پنج فایل آماده شده است .
ایشان استاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب هستند و دارای تالیفات متعددی در زمینه مهندسی مکانیک میباشند.ایشان همچنین مولف کتب کنکوری برای رشته مکانیک میباشند.
مهندسی مکانیک
 
مهندسی کنترل
 
مهندسی برق
 
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 
جزوه کنکوری
 
دکتر جهانبخش حامدی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?