جزوه تایپ شده و با کیفیت درس کنترل پیشرفته در یک فایل آماده دانلود است .
 راحیل زرگری نژاد کارشناسی خود را از دانشگاه تهران و ارشد خودرا ازدانشگاه تربیت مدرس اخذنمودند و ایشان مترجم چندین کتاب در این زمینه و دارای مقالاتی در زمینه مهندسی برق کنترل هستند
کنترل پیشرفته
 
مهندسی برق
 
مهندسی کنترل
 
راحیل زرگری نژاد
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?