جزوه تایپ شده و با کیفیت درس کنترل پیشرفته در یک فایل آماده دانلود است .
 راحیل زرگری نژاد کارشناسی خود را از دانشگاه تهران و ارشد خودرا ازدانشگاه تربیت مدرس اخذنمودند و ایشان مترجم چندین کتاب در این زمینه و دارای مقالاتی در زمینه مهندسی برق کنترل هستند
کنترل پیشرفته
 
مهندسی برق
 
مهندسی کنترل
 
راحیل زرگری نژاد
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?