جزوه اسکن شده و با کیفیت درس ارتعاشات مکانیکی دانشگاه تهران در یک فایل آماده دانلود و قابل استفاده دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا می باشد
دکتر یوسفی کما عضو هییت علمی دانشگاه تهران هستند  
ارتعاشات مکانیکی
 
مهندسی مکانیک
 
مهندسی هوا فضا
 
دانشگاه تهران
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?