پایان نامه ای در مورد گرافيك و چاپ نویسنده دانشجویان رشته هنر و گرافیک این فایل شامل یک پایان نامه به زبان فارسی است که فایل ان با فرمت ورد می باشد و کل پایان نامه بدون هیچ کم و کاستی در اختیار دانشجویان گرامی قرار خواهد گرفت.این پایان نامه که در وب سایت ویپاب ارائه شده است تمامی موضوعات مرتبط با پایان نامه را پوشش می دهد.
گرافيك چيست؟
 
گرافيك سنتي
 
گرافيك نوين
 
چاپ چيست؟
 
چاپ افست چيست؟
 
چاپ گود
 
چاپ استنسیلی
 
رنگ شناسی
 
اندازه گيري رنگ و كنترل آن
 
لیتوگرافی
 
كاغذ گرافت يا كاهي Kraft Paper
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?