این جزوه اجرای ساختمان فولادی شامل ۱۱۶ صفحه می باشد که به صورت تصویری جزئیات اجرای ساختمان فولادی را بررسی کرده است.

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان
مزایای سازه های فولادی
 
آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
 
آیین نامه جوشکاری ساختمانی
 
آزمایشات فولاد
 
مراحل مختلف اجرای سازه فلزی
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?