این جزوه به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.
تغذیه یا بایاسینگ ترانزیستور های دو قطبی
 
بایاس اتوماتیک ( کلکتور و بیس )
 
روش های بدست آوردن نقطه کار در بایاس سر خود ( روش تقریبی و روش دقیق )
 
تقویت کننده امیتر مشترک
 

Vepub Can't show file.


596319
Pages
5518
Academic Notes
3159
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?