این کتاب به مسائل مختلف در این حوزه (ترمودینامیک مهندسی) می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.
The first fundamental principle of thermodynamics
 
The second fundamental principle of thermodynamics
 
Applications to special states of equilibrium
 

Vepub Can't show file.


596295
Pages
5517
Academic Notes
3159
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?