این کتاب به مسائل مختلف در این حوزه (ترمودینامیک مهندسی) می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.
The first fundamental principle of thermodynamics
 
The second fundamental principle of thermodynamics
 
Applications to special states of equilibrium
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?