جزوه مکانیک سیالات کاردانی مکانیک خودرو به صورت دست نویس و با کیفیت عالی در این قسمت ارائه شده است. امید است این جزوه با ارزش مفید واقع گردد.
تعاریف و خواص سیالات
 
استاتیک سیالات
 
دینامیک سیالات
 
تحلیل ابعادی
 
جریان در لوله
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?