این جزوه به مسائل مختلف در این حوزه می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.
آلودگي هوا
 
اختلالات ژنتيكي
 
مواد آلوده كننده هوا
 
مرگ و مير و آلودگي هوا در تهران
 
ثر گلخانه اي وگرم شدن زمين
 
باران اسيدي
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?