این جزوه به مسائل مختلف در این حوزه (سیستم های مهندسی عمران) می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند

ایشان یکی از محققین و اساتید برجسته و متخصص در این حوزه می‌باشد

مراحل پروژه های عمرانی
 
تصمیم‌گیری
 
مدل‌های ریاضی نظام‌مند
 
ارزش زمانی پول
 
برنامه ریزی خطی
 
موارد کاربرد دوگانی
 
برنامه ریزی غیرخطی
 
طراحی حوضچه آرامش
 
طراحی لوله فاضلاب
 
برنامه‌ریزی پویا
 
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?