جزوه درس مدار الکتریکی دکتر هوتنی در این قسمت ارائه شده است. این جزوه در کیفیت بسیار بالا به صورت دست نویس، اسکن شده و کامل تهیه و ارائه گردیده است. امید است این جزوه با ارزش مفید واقع گردد.
دکتر هوتنی از اساتید بنام و مشهور ایران در رشته مهندسی برق می باشند. ایشان کتاب ها و مقالات زیادی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانیده اند. 
آشنایی با نظریه اصولی مدارهای الکتریکی
 
المان های مدار
 
دو قطبی
 
خازن
 
حل مسائل کتاب نظریه اساسی مدارهای الکتریکی
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?