این فایل به آموزش جامع و گام به گام برای تهیه یک مقاله علمی می‌پردازد.  بخش‌های اصلی این جزوه عبارتند از:انواع مقالاتمحتوای مورد نیاز مقالاتنحوه نگارش مقالاتنحوه انتخاب مناسب ترین نشریه برای ارسال
جمعی از محققین رشته های مختلف این فایل را آماده کردند.
انواع مقالات
 
محتوای مورد نیاز مقالات
 
نحوه نگارش مقالات
 
نحوه انتخاب مناسب ترین نشریه برای ارسال
 

Vepub Can't show file.


553246
Pages
4813
Academic Notes
2918
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?