این جزوه به مسائل مختلف در این حوزه (استاتیک) می‌پردازد. امید است خوانندگان پس از مطالعه این جزوه، بتوانند بخش اعظمی از نیازهای خود را برآورد نمایند.
ایشان یکی از اساتید و محققین برجسته و متخصص در این حوزه می‌باشد.
مرکز هندسی سطوح
 
مرکز هندسی احجام
 
برآیند دو نیرو
 
کشش کابل
 
بار گسترده
 
گشتاور خمشی
 
نیروی برشی
 
واژگونی
 
اصطحکاک تسمه
 
مقاومت غلطشی
 
شعاع ژیراسیون
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?