این جزوه به صورت دست نویس از کلاس های درس کنترل دکتر یوسفی کماء گردآوری و تدوین شده است. این جزوه حاوی 110 صفحه بوده که در کیفیت بالایی اسکن شده است. با توجه به کیفیت بالای جزوه  از لحاظ علمی و همچنین از جنبه نگارشی مطالعه آن بسیار مفید بوده و به دانشجویان عزیز توصیه می گردد. سرفصل مطالب بیان شده به صورت زیر می باشد:
# مقدمه ای بر سیستم های دینامیکی و کنترلی# مدلسازی سیستم های دینامیکی# تحلیل حوزه زمانی (حالت گذرا و مانا)، پایداری، خطای مانا، عملیات کنترلی پایه# روش مکان هندسی ریشه و طراحی کنترلر# روش پاسخ فرکانسی و طراحی کنترلر# طراحی PID
دکتر یوسفی کماء تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران به پایان رسانیدند. ایشان به منظور طی کردن تحصیلات دکتری خود راهی کارلتون - اتاوا شدند و در رشته مهندسی مکانیک از این دانشگاه فارغ التحصیل گردیدند. دکتر یوسفی کماء دوران فوق دکتری خود را در آژانش فضایی کانادا در سال 1377 با موفقیت به پایان رساندند. ایشان هم اکنون از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و همچنین از اساتید بنام ایران می باشند.
جزوه کنترل دانشگاه تهران
 
جزوه دینامیک سیستم
 
جزوه دکتر یوسفی کماء
 
طراحی سیستم های مکانیکی و کنترلی
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?