این جزوه در ص86 صفحه و دریک فایل آماده شده است که قابل استفاده برای دانشجویان رشته عمران و مکانیک میباشد
دکتر مجید جوهر زاده استاد دانشکده عمران و شیمی دانشگاه تهران هستند ایشان استاد بازنشسته این دانشکده هستند و دروس این رشته را تدریس میکردند 
مقاومت مصالح
 
مهندسی عمران
 
دانشگاه تهران
 
دکتر جوهرزاده
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?