این جزوه در ص86 صفحه و دریک فایل آماده شده است که قابل استفاده برای دانشجویان رشته عمران و مکانیک میباشد
دکتر مجید جوهر زاده استاد دانشکده عمران و شیمی دانشگاه تهران هستند ایشان استاد بازنشسته این دانشکده هستند و دروس این رشته را تدریس میکردند 
مقاومت مصالح
 
مهندسی عمران
 
دانشگاه تهران
 
دکتر جوهرزاده
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?