این پروژه به بررسی «وضعیت حقوقی شرکت های چند ملیتی در ایران» می پردازد. پروژه در قالب فرمت ورد و کامل می باشد که مناسب برای سمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط می باشد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
وضعیت حقوقی شرکت های چند ملیتی
 
بررسی شرکت ها
 
وضعیت حقوقی شرکت ها
 
شرکت های چند ملیتی
 
قانون حاکم بر شرکت های چند ملیتی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?